София Тех Парк стартира нова програма за новатори, изследователи и предприемачи

13 декември 2022

Един от основните проблеми пред предприемчивите хора е липсата на опит и знания как да организират своя бизнес, недостатъчната информация как да финансират своето начинание, както и умения да презентират идеите си, да планират бизнеса си, да сформират успешен екип и да комерсиализират и интернационализират продуктите и услугите си. Или най-общо казано как да бъдеш успешен предприемач.

Най-новата програма на София Тех Парк “SEE Innovators Program” е насочена точно към тези активни и предприемчиви хора, които имат нужда от подкрепа и насоки, за да развият своите идеи или проекти. Инициативата е предназначена за изследователи и хора на науката, които искат да комерсиализират своите разработки, както и за изобретатели, предприемачи и като цяло хора с идеи, които искат да започнат или доразвият свое предприемаческо начинание, да минат на следващото ниво.

“SEE Innovators Program” за новатори на София Тех Парк включва в себе си елементи на инкубация, акселерация и технологичен трансфер. От 2016 година досега Паркът е подкрепил повече от 60 иновативни компании, които са развивали своите проекти на територията на научно-технологичния парк. Новата програма вече планира активна работа с хора и организации от цялата екосистема, предприемаческата и научна общност на страната. Тя е безплатна и хибридна, може да се проведе на място или онлайн и включва менторство, съвети, достъп до високотехнологичните лаборатории на София Тех Парк, участие в събития, връзка с инвеститори и виртуална обучителна част от водещи практици в сферата от България и региона. Кандидатстването е постоянно отворено и няма времеви лимит за работата с всеки проект.

Целта на София Тех Парк е програмата да даде тласък на иновациите основани на научноизследователска и развойна дейност като инвестира в изграждане на капацитет в хората и общностите в отделните технологични и научни направления, в развитие на технологии и компании и в подкрепа на цялостната екосистемата в страната. Плановете са през първите 5 години от програмата да бъдат подкрепени 280+ проекта, 20%+ от тях да привлекат финансиране, 50% да продължат работа след първите 5 години и 30%+ да използват лабораториите на Парка. “SEE Innovators Program” ще допринесе и за разширяване на мрежата на общността на София Тех Парк с още активни професионалисти, партньори и учени, които развиват приложна наука.

Всеки, който има интерес да се включи или да разбере повече, може да пише на incubator@sofiatech.bg и скоро да прочете повече на сайта на програмата https://seeip.eu.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни