Управление

Управление

Председател на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД

Заместник-председател на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД

Член на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД

Председател на Управителния съвет на “София Тех Парк” АД

Изпълнителен директор на “София Тех Парк” АД

Заместник-председател на Управителния съвет на “София Тех Парк” АД

Проф. Марин Христов

Председател на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност

X