Архив на процедури по ЗОП

21 юни 2017

Повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на "София Тех Парк" АД

05 юни 2017

Процедура за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на София Тех Парк АД

23 май 2017

Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на София Тех Парк АД

09 май 2017

„Изработка и доставка на ОВиК оборудване /2 броя табла за управление на вентилационни климатични камери/ за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж

10 април 2017

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект Научно-технологичен парк – фаза 2 (обект № 2)

04 април 2017

Процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж за зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София

04 април 2017

Събиране на оферти за участие в процедура по директно възлагане с предмет: „Производство и доставка на ОВиК оборудване /2 броя вентилационни климатични камери/ за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж"

27 март 2017

Покана по процедура с предмет "Доставка на ОВиК оборудване /климатични системи на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент/ от производител LG Electronics за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж"

23 февруари 2017

Покана за участие в процедура по избор на застраховател

17 февруари 2017

Покана за избор на оператор за предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и гарантиран интернет достъп

Запишете се за бюлетина ни