Архив на процедури по ЗОП

11 декември 2017

Услуги по изтовяне на доклади за пазарна оценка/пазарна стойност

08 декември 2017

Строително-ремонтни работи в сграда Иновационен Форум, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София

01 декември 2017

Строително-монтажни работи в сграда „Музей/Експериментариум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София

17 ноември 2017

Строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Етажен паркинг“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София

16 ноември 2017

Финансиране на научноизследователски проекти, разработвани от ръководители на лаборатории, собственост на „София Тех Парк“ АД и предоставени за ползване на СНИРД

08 ноември 2017

Изпълнение на дейности по анализ на макрорамката, спецификата на иновационния процес в Република България, логистиката на оперативния процес, продуктовия микс, пазарите, финансово-икономическото състояния и на тази база бизнес планиране, финансови коефициенти и бюджетиране на „София Тех Парк“ АД

01 ноември 2017

Заснемане и производство на корпоративен рекламен филм за „Научно-технологичен парк“

19 октомври 2017

Строително-ремонтни работи в сграда "Иновационен форум", находяща се на територията на "Научно-технологичен парк" в гр. София

11 юли 2017

Обявяване на процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

07 юли 2017

Обявяване на процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

Запишете се за бюлетина ни